20190710 10327Het CDA wil meer tijdelijke woningen op tijdelijke locaties in Zoetermeer: Flexwonen. Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die een woning nodig hebben, maar daar niet jaren op kunnen wachten. De tijdelijke woningen kunnen het woningtekort op korte termijn verlichten.

“In de tijd dat structurele oplossingen op zich laten wachten, zijn tijdelijke antwoorden meer dan gewenst,” aldus CDA-raadslid Klaasjan de Jong. “We roepen het college tijdens het Najaarsdebat in een motie dan ook op om flexwonen in te zetten in de strijd tegen woningnood.”

CDA-raadslid Klaasjan de Jong hoort met grote regelmaat de schrijnende verhalen van mensen die op zoek zijn naar een woning die er niet is. “Het duurt nog jaren voordat de geplande 10.000 woningen zijn gebouwd. Dat vraagt nu eenmaal tijd. Veel mensen hebben die tijd niet. Het CDA Zoetermeer wil woningzoekenden helpen versneld woonruimte te vinden. Het bouwen van tijdelijke woningen, die 10-15 jaar mee kunnen, op een plek waar nog geen concrete bouwplannen zijn, kan daarbij helpen.”

 

Subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een programma ontwikkeld (de Stimuleringsaanpak Flexwonen), dat snel meer tijdelijke en flexibele woningen wil bouwen. “Het initiatief van het CDA past in dit landelijke programma. Mogelijk kan Zoetermeer in aanmerking komen voor financiële bijdragen of andere ondersteuning,” aldus De Jong.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-