raadszaal 3Zoetermeer Vooruit ziet na het Begrotingsdebat weer ruimte voor de oppositie. Leek na het Voorjaarsdebat eerder dit jaar alles op slot te zitten, nu is er weer ruimte voor ideeën van oppositiepartijen, aldus Juliette Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit.

“Voordat we weer veel tijd gaan besteden aan het voorbereiden van dit debat, zoals we in het voorjaar gedaan hebben, wilden we eerst afwachten of de oppositie nu wel serieus wordt genomen”, aldus fractievoorzitter Juliette Meurs. “We hebben een aantal goede ideeën, zoals mogelijkheden om plastic afval positief te benutten, bamboe verkeersborden, een gratis app voor de administratie van het sociaal domein en een scholenmarkt voor groep 8, maar gaan die pas indienen als blijkt dat er een hand uitgestoken kan worden.” Uit de reeds ingediende moties van onder andere de coalitiepartijen blijkt dat er best nog wat geld te besteden valt en bepaalde plannen uit het coalitieakkoord toch aangepast kunnen worden.

-advertenties-

-goede doel-