bloemenGroenLinks maakt zich hard voor Tijdelijke Natuur in Zoetermeer. Groen zorgt voor een fijnere leefomgeving en geeft ruimte aan veel dier- en plantensoorten die er een tijd kunnen leven. Daarom dient GroenLinks Zoetermeer de motie Tijdelijke Natuur maandag in tijdens het begrotingsdebat.


Natuur biedt ruimte voor planten en dieren en genot voor mensen die er in de buurt wonen. Nu worden plekken waar gebouwd moet worden vaak kaal gehouden. Zo voorkomt de eigenaar dat er planten en dieren komen te zitten die de bouw later tegen kunnen houden. Je kan er ook anders mee omgaan, namelijk door de regeling Tijdelijke Natuur in te zetten. Tijdelijke Natuur is natuur die uit zichzelf ontstaat, met de wettelijke toestemming om deze op een later tijdstip weer te verwijderen. Dit kan op terreinen waarop de eindbestemming nog niet (geheel) is gerealiseerd. Dit is mét goedkeuring vanuit de Wet natuurbescherming.

Zoetermeer heeft een behoorlijk grote bouwopgave. Er komen 10.000 woningen bij. Veel van de woningbouwlocaties zijn al bekend en ‘wachten’ op de start van de bouw. Dit wachten kan soms jaren duren. Het maken van bouwplannen in de stad is complex en de procedures duren lang. Veel van deze locaties kunnen volgens GroenLinks goed ingezet worden als Tijdelijke Natuur.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws 

-advertenties-

-goede doel-