CAO beschut werk Copyright SociaalwebVeel mensen met een arbeidshandicap die vallen onder de Participatiewet zijn wel aan het werk, maar alleen met behoud van uitkering of zonder volwaardige arbeidsvoorwaarden zoals loon, reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen. De PvdA wil een echte cao voor deze arbeidsgroep.

Het gaat om mensen die ‘beschut werk’ doen of een ‘garantiebaan’ hebben. Zij wachten al jaren op een eigen cao, maar die komt er maar niet. De PvdA spoort net als in 2017 opnieuw het college van Zoetermeer aan om zich hiervoor sterk te maken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk.


“De Participatiewet is nu al bijna vijf jaar van kracht, maar voor deze werknemers is er landelijk nog altijd geen cao geregeld. De PvdA vindt dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, dus ook mensen met een arbeidsbeperking”, zegt fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Er moet nu eindelijk eens duidelijkheid komen voor de duizenden mensen die in Nederland via de Participatiewet aan het werk zijn. Dat geldt dus ook voor onze gewaardeerde medewerkers van het Zoetermeers Werkbedrijf, de opvolger van de DSW”.


De vakbond heeft alle wethouders sociale zaken in Nederland in 2017 en nu in 2019 opnieuw gevraagd hun steun uit te spreken voor een dergelijke cao. Met het opbouwen van het Zoetermeers Werkbedrijf is bewust niet gekozen voor een aparte cao, maar wordt gewacht op een landelijke cao. “Wat ons betreft blijft het college van Zoetermeer niet afwachten, maar gaat wethouder van Driel, als de VNG op 29 november haar najaarscongres heeft, dit onderwerp agenderen en daar voor deze cao pleiten.”

 

Foto: Copyright Sociaalweb

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-