brandweerauto 6Zó! Zoetermeer is nog niet gerust op de brandveiligheid in Zoetermeer. Het college meldt bij monde van de burgemeester dat wordt gewacht op landelijke regelgeving, zoals een nieuw bouwbesluit voor 2021.

Is de huidige en de toekomstige hoogbouw wel brandveilig genoeg? En wat als er een elektrische auto in brand vliegt in een parkeergarage onder woningen? Marijke van der Meer: “Natuurlijk loopt regelgeving altijd wat achter op de moderne ontwikkelingen, maar er komen nu in rap tempo steeds meer elektrische auto’s. Ook de brandweer is bezorgd over de ontwikkelingen”.

Naar aanleiding van berichten van de commandant van brandweer Haaglanden, Esther Lieben, stelde de Zó!-fractie tot twee keer toe officiële vragen aan het college. Van der Meer: “We kregen veel antwoorden, en het is duidelijk dat er van alles gebeurt op het gebied van voorlichting, maar voor duidelijke regels wordt steeds verwezen naar landelijke regelgeving die er dus nog niet is.”

Het College heeft toegezegd dat vóór 1 februari er een masterclass voor de raad met de brandweer wordt georganiseerd.

-advertenties-

-goede doel-