wmoHet college heeft antwoord gegeven op de vragen over de grote problemen in de Wmo-zorg. Het college is het met Zó! Zoetermeer eens dat de situatie bij de leverancier van de hulpmiddelen, zoals scootmobielen, totaal onacceptabel is en wil de problemen bij de Wmo-afdeling voor het eind van het jaar oplossen.

Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer: “We zijn blij dat het college inmiddels in beeld heeft dat het echt helemaal niet goed gaat. Mensen zitten eerst heel lang te wachten tot de Wmo-afdeling in actie komt, en vervolgens begint het wachten bij de leverancier van de hulpmiddelen waar van alles mis is. We krijgen ook enorm veel klachten van mensen die al een hulpmiddel hebben, dat de wachttijden bij reparaties veel te lang zijn. Er moet echt orde op zaken worden gesteld!”

Het college erkent in de beantwoording dat de wettelijke afhandeltermijn van de Wmo-meldingen niet wordt gehaald. Mensen die langer dan 6 weken hebben gewacht kunnen nu via de website direct een Wmo-aanvraag doen. Het college geeft aan dat uiterlijk vóór het eind van het jaar de problemen bij de Wmo afdeling van de gemeente zijn opgelost. Daarna krijgt de raad meer informatie en in maart wordt er verder over gesproken.

Van der Meer: “Zó! Zoetermeer heeft bewust gesteld dat we niet op dit moment met het college willen praten over de Wmo-ellende, omdat alle bestuurlijke aandacht erop gericht moet zijn om de problemen op te lossen. Daarna moeten er natuurlijk harde afspraken komen zodat dit niet nog een keer kan gebeuren. Het is op het ogenblik voor de gehandicapten en voor de ouders van gehandicapte kinderen in Zoetermeer echt geen doen als ze een nieuwe aanvraag hebben, of als er wat gerepareerd moet worden. Je kunt je leven niet leiden als je rolstoel niet wordt gemaakt. Wij hebben echt schrijnende verhalen gehoord de laatste maanden. In juni werd onze motie nog ontraden, omdat het college niet goed wist wat er speelde. We zijn dus blij dat het college er nu wel van doordrongen is dat het anders moet. De Zó!-fractie hoopt echt dat aan het eind van het jaar het allemaal helemaal in orde is.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-