20180102 120995Uit de jaarstukken blijkt dat Zoetermeer het jaar 2017 met een voordelig resultaat van bijna € 3 miljoen afsluit. Gezien de totale begroting van € 385 miljoen is dit een verschil van minder dan 1%. Het college is dan ook zeer tevreden over de jaarcijfers.

Wethouder Robin Paalvast (Financiën): “We kunnen nu ook het laatste jaar van deze collegeperiode goed afsluiten. Het voordelig resultaat kan het nieuwe college goed gebruiken bij haar plannen voor komend jaar.” De meevallers kwamen uit hogere uitkering vanuit het Rijk, voordelen op rente, afvalinzameling en het onderhoud van de riolering.

Hogere kosten dan voorzien waren er vooral in het sociaal domein, vooral in de jeugdzorg. Ook het aantal bijstandsuitkeringen pakte hoger uit.

Het college stelt voor van het financieel resultaat de helft over te hevelen naar het jaar 2018 voor activiteiten uit 2017 die nog uitgevoerd moeten worden. De gemeenteraad spreekt op 4 juni tijdens het Resultatendebat over de jaarstukken. Dan wordt ook besloten wat er met het overgebleven geld gaat gebeuren.

Robin Paalvast: “De jaarstukken zijn niet spectaculair, maar dat is juist goed voor een jaarrekening! We hebben een solide begrotingsbeleid en komen dus niet voor grote verrassingen te staan”.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-