WoningbouwDoor gemeenten en woningcorporaties binnen Haaglanden is gewerkt aan het ‘Convenant Gaten dichten in Haaglanden’. Acht gemeenten in de regio hebben het convenant al ondertekend, Zoetermeer nog niet. De PvdA roept alle partijen in de raad op om het college toestemming te geven het convenant te tekenen.

In dit akkoord staat voor de periode tot 2025 hoeveel sociale huurwoningen er in iedere gemeente bijgebouwd moeten worden. Het doel is om de voorraad sociale woningen evenrediger te verdelen over de gemeenten, omdat sommige gemeenten veel meer aan sociale woningbouw doen dan andere.

Zoetermeer heeft als enige deelnemende gemeente het convenant nog niet ondertekend, terwijl wethouder Taco Kuiper een van de trekkers hiervan was. Als Zoetermeer dit niet doet, dreigt de woningmarkt in Zoetermeer nog meer op slot te gaan dan nu al het geval is, waarschuwt de PvdA. “De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Iedere inwoner in Zoetermeer moet er zeker van kunnen zijn dat een betaalbare huur- of koopwoning binnen een redelijke tijd te vinden is”, zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “De PvdA vindt het belangrijk dat we bouwen naar behoefte van de eigen inwoners. De bouw van (sociale) woningen voor jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen heeft voor ons prioriteit. Dat staat ook in dit plan”.

De PvdA is daarom volmondig voor de ondertekening van dit convenant, maar er zijn partijen in de Zoetermeerse gemeenteraad die daar nog over aarzelen. D66, VVD, LHN, Zó! en CDA hebben vorig jaar een amendement aangenomen gekregen, waarbij Zoetermeer snel het percentage sociale woningen moet gaan afbouwen.

“Dan weten de woningbouwcorporaties als De Goede Woning eigenlijk niet meer waar ze aan toe zijn en zullen ze minder willen investeren in goede bouwplannen voor Zoetermeer. En dat betekent voor onze inwoners dat er niet meer snel genoeg gebouwd wordt voor starters en ouderen. De wachttijd die nu al 64 maanden bedraagt, zal nog veel verder oplopen”.

In de raadsvergadering op 5 maart wordt besloten over het wel of niet ondertekenen van het convenant. De PvdA hoopt dat de partijen voor die tijd nog dichter bij elkaar zullen komen.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-