wijkrestaurants 01De wijkrestaurants leiden verlies, maar kunnen voorlopig rekenen op de steun van de raad. Als het aan Zoetermeer Vooruit ligt krijgt zelfs iedere wijk in Zoetermeer een wijkrestaurant. In een onderzoek naar de wijkrestaurants wordt een mogelijke uitbreiding naar meer wijken mee genomen.

In de commissievergadering van 12 februari werd gesproken over de twee wijkrestaurants, in Meerzicht en De Leyens, die de stad momenteel rijk is. Deze leiden zware verliezen en hebben daarom extra financiële ondersteuning van de gemeente gevraagd. Het ziet er naar uit dat een meerderheid van fracties voor de toekenning van extra gelden gaat stemmen als de aanvraag officieel ter stemming wordt gebracht in de raadsvergadering op maandag 5 maart.

Op dit moment vindt er een grondig onderzoek plaats naar de oorzaak van het financiële tekort van de wijkrestaurants. Op de suggestie van Juliette Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit om in het onderzoek mee te nemen wat de gevolgen zijn als iedere wijk een wijkrestaurant zou hebben, antwoordde wethouder Vugs bevestigend.  Ook zij beaamde dat Zoetermeer in iedere wijk een wijkrestaurant zou moeten hebben. De restaurants voorzien in een belangrijke behoefte. Zoetermeer Vooruit is blij met de toezegging dat dit in het onderzoek naar een structurele oplossing meegenomen wordt. “Wij zien graag in iedere wijk een wijkrestaurant. Dat is goed voor de sociale contacten, de onderlinge verbondenheid en biedt een gezonde maaltijd voor een betaalbare prijs. Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in de wijk.” aldus Juliette Meurs-Troch.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-