raadszaal 3In de Week van de Toegankelijkheid stelt Zó! Zoetermeer vragen over de toegankelijkheid van de bussen die door Zoetermeer rijden en over het ondertitelen van de raads- en commissievergaderingen.

Zó!-raadslid Roel van der Vlies: “We zijn blij dat er steeds meer aandacht komt voor de toegankelijkheid, dus de Week van de Toegankelijkheid van 7 tot en met 11 oktober is heel belangrijk en juichen we toe. Maar alleen met aandacht komen we er niet, we zullen ook moeten doorpakken met maatregelen die echt zorgen voor verandering.”

Zó! Zoetermeer stelt aan het college vragen over de nieuwe bussen die door Zoetermeer rijden. De fractie krijgt signalen dat die minder toegankelijk zijn dan de gehandicapten gewend waren. Zo zou er vaak een gat zij tussen de halte en de bus waardoor mensen in een rolstoel niet zelfstandig naar binnen kunnen rijden.

De fractie wil daarnaast ook weten hoe het staat met het ondertitelen van de raads- en commissievergaderingen, wat vooral voor slechthorenden en doven een uitkomst kan zijn als zij thuis naar de uitzendingen kijken.

Van der Vlies: “Voorlopig hopen we dat het automatisch kan gebeuren met software. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als we een doventolk zouden kunnen inschakelen zoals bij de nieuwsberichten op tv, maar dat is erg kostbaar. We vragen aan het college om zo snel mogelijk te starten met proeven.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-