Wethouder Marc Rosier portret lachendWethouder Marc Rosier (Financiën) spreekt vrijdag 4 oktober op de ‘dag van de Wethouder van Financiën’ zijn collega wethouders toe met een duidelijke boodschap: “Het Rijk geeft gemeenten onvoldoende geld om hun taken uit te voeren. Het Rijk moet echt financieel over de brug komen.”

Wethouder Rosier: “Ondanks een sluitende begroting voor 2020, is duidelijk dat de financiële situatie niet houdbaar is op langere termijn. Onder andere door de oplopende crisisbijdrage. En dit geldt niet alleen voor de gemeente Zoetermeer.’’

De kosten van de gedecentraliseerde jeugdzorg zijn nog niet stabiel. Daarnaast nemen de kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) fors toe door invoering van het abonnementstarief waardoor de zorgvraag fors toeneemt. Hiervoor is van het Rijk geen compensatie ontvangen. Gemeenten moeten hierdoor extra bezuinigingsmaatregelen treffen die ten koste gaan van noodzakelijke investeringen in andere domeinen.


Wethouder Rosier: “Het Rijk houdt miljarden over terwijl steeds meer gemeenten verregaand moeten bezuinigen. We hebben structureel meer geld nodig om alle taken goed te kunnen uitvoeren.” Rosier hoopt dat zijn collega wethouders Zoetermeer zullen steunen, zodat ze samen een vuist kunnen maken richting het Rijk.

-advertenties-

-goede doel-