raadszaal 1Het college heeft woensdagmiddag de Programmabegroting 2020 van Zoetermeer bekend gemaakt. Naast het Zoetermeerse huishoudboekje is dit ook een signaal aan de landelijke politiek: er moet van het rijk meer geld bij, vindt het college.

Marc Rosier – wethouder financiën: “Ondanks een sluitende begroting voor 2020, is nu duidelijk dat de financiële situatie niet houdbaar is op langere termijn. Dit komt vooral doordat het rijk gemeenten onvoldoende geld geeft om hun taken uit te voeren.”
Met de Perspectiefnota 2020 dacht de gemeente een structurele sluitende begroting te kunnen presenteren. Voordat de gemeente dit kon doen verslechterde de financiële situatie. Ondanks deze extra financiële tegenvallers is het de gemeente gelukt om een sluitende begroting voor 2020 aan te bieden aan de raad. In deze begroting staan niet alleen bezuinigingen, maar ook investeringen in de stad, zoals het bouwen van betaalbare en toekomstbestendige woningen en de energietransitie.


Signaal aan de landelijke politiek

Hoewel de begroting voor 2020 sluitend is, geldt dit niet voor de daarop volgende jaren. Dit komt vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het rijk. Een besluit hierover wordt overgelaten aan het volgend kabinet.
“Terwijl het geld bij het rijk over de plinten klotst, nemen zij niet de verantwoordelijkheid om gemeenten voldoende geld te geven om belangrijke taken zoals jeugdzorg en Wmo fatsoenlijk uit te voeren. Het kabinet moet wat mij betreft echt gaan bewegen”, aldus Rosier.


Bezuinigen

In de begroting moet nog steeds flink bezuinigd worden, zo moet Cultuurpodium Boerderij nog een aantal jaar wachten op de verbouwplannen. De tarieven voor de parkeervergunningen en bezoekersparkeren gaan omhoog en vanaf 2020 wordt stapsgewijs een nieuw inzamelsysteem ingevoerd, waarbij de afvalstoffenheffing op een andere manier wordt berekend. Het college wil wel de bibliotheekfunctie in de wijk behouden en onderzoekt op welke wijze onder meer de bibliotheek betrokken kan worden bij de ontwikkeling van het ‘Huis van de Wijk'.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-