20190701 JMT VJDZoetermeer Vooruit vreest dat grote projecten zoals het nieuwe zwembad en Gymworld ten koste gaan van de andere voorzieningen in de stad. Zo moet er bezuinigd worden in de veiligheidsregio, op jeugdzorg en staan ook de wijkbibliotheken op de tocht.


Aan de andere kant wil Zoetermeer voor € 25 miljoen een nieuw zwembad bouwen en onlangs is de eerste paal geslagen voor een gym/sportcomplex onder de naam Gymworld (kosten beraamd op € 15 miljoen).

Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch: “Ook in Zoetermeer zullen we te maken krijgen met bezuinigingen in de stad. Een lastenverhoging voor de inwoners is ook niet uitgesloten. Door de enorme financiële problemen in onder andere de jeugdzorg lopen we het risico op meer werkloosheid, armoede en ongelijkheid. Maar Zoetermeer gaat rustig door met het bedenken van vooral iconische voorzieningen. Wij vragen ons oprecht af hoe we dit nog tegenover onze inwoners kunnen verantwoorden.”

-advertenties-

-goede doel-