20180620 130392De Zoetermeerse gemeenteraad vergaderde afgelopen maandag over de begroting tijdens het voorjaarsdebat. Elke partij liet tijdens het debat weten wat ze van de voorgestelde bezuinigingen vinden, komende maandag wordt de vergadering vervolgd.

De verschillende partijen hebben een lange lijst met moties en amendementen ingediend om sturing te geven aan de Perspectiefnota van het college. Er moet flink bezuinigd worden, wel 12 miljoen, en dat gaat op veel plekken pijn doen in de stad. Volgende week maandag wordt het debat vervolgd en kan ook gestemd worden over de verschillende voorstellen.

 

CDA en VVD: bundelen kennis

CDA en VVD roepen in een gezamenlijke motie op om kennis en zorgervaring te bundelen. Meer innovatie en samenwerking, bijvoorbeeld in het Zoetermeerse ‘Dutch Innovation Park’ zou moeten leiden tot betere zorg voor inwoners. Hierbij valt te denken aan technische en sociale innovaties, zoals bijvoorbeeld sensoren voor valdetectie en videocommunicatie waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Ook willen zij een raadsbrede commissie die de Raad kan informeren over het effect van jeugdzorg.

“Voor het CDA Zoetermeer voelt de bezuinigingsopgave als dweilen met de kraan open,” aldus CDA-fractievoorzitter Veronique Frinking. “Zolang het college geen grip krijgt op de kosten van de jeugdhulp, zullen wij ieder jaar weer geconfronteerd worden met nieuwe bezuinigingen. Discussiëren we ieder jaar weer over nut en noodzaak van nieuwe ombuigingen. Worden we ieder jaar weer gedwongen tot het maken van keuzes, die we helemaal niet willen maken. En dat vindt het CDA onacceptabel, want het ontwricht onze stad.”

 

PvdA dient ‘tegenbegroting’ in

Wat de PvdA betreft maakt het college de verkeerde keuzes bij de bezuinigen. Zij hebben daarom een ‘tegenbegroting’ opgesteld. De partij wil de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen en juist niet bezuinigen op kinderen (jeugdzorg, onderwijs), groen, voorzieningen en veiligheid.

“Veel organisaties zijn zich kapot geschrokken van de plannen, die zonder overleg met hen zijn opgesteld. Zij voelen zich buitenspel gezet door dit college. Daarom komen wij met een alternatief bezuinigingspakket”, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Bezuinigen doet per definitie pijn en alle inwoners van Zoetermeer gaan merken dat onze stad geld tekort heeft, maar het college maakt in de ogen van de PvdA verkeerde keuzes. Wij vinden het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat het college bezuinigt op de Zoetermeerpas en de Kindpas. Hoezo wel geld uitgeven voor citymarketing en tegelijkertijd de minst bedeelden in de kou laten staan?”

 

Stad kapot bezuinigen

Wat Zó! Zoetermeer betreft kan het niet zo zijn dat de stad kapot bezuinigd wordt om de jeugdzorg te betalen. De fractie wil dat de gemeente uit de samenwerking met het H10 inkoopbureau stapt, die nu verantwoordelijk is voor de inkoop van jeugdzorg in de stad. Marijke van der Meer: “Met spullen zoals bureautjes en reclamepennen geeft groot inkopen recht op quantumkorting. Logisch want alleen al het transport is natuurlijk voordelig als je ergens in één keer een heleboel kunt leveren, maar voor diensten geldt dat eigenlijk nooit.”

Jongeren krijgen nu steeds langer zorg en ook intensievere, en dus duurdere zorg. Maar Zó! Zoetermeer betwijfelt of deze zorg ook echt beter is: “langzamerhand krijgen we het idee dat er in deze branche veel aanbieders zijn die onvoldoende deskundig zijn. Want wat we heel erg missen in het memo met de analyse, is een stijging van het aantal jeugdigen dat na al die complexere intensievere en langere zorg in goede gezondheid zelfstandig verder kan, om onder de hoede van hun ouders hun leven te leiden zonder jeugdzorg. Er is te weinig uitstroom.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-