20180620 130392Maandagavond 24 juni 2019 begint het eerste deel van het Voorjaarsdebat. Tijdens dit debat praat de gemeenteraad uitgebreid over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna.


De Perspectiefnota 2020, waarin vele bezuinigingen worden voorgesteld, vormt het uitgangspunt van het debat. Tijdens het debat zal de raad aandacht voor specifieke onderwerpen vragen. Raadsfracties kunnen daarnaast voorstellen doen in de vorm van moties en amendementen om richting te geven aan de begroting. Deze wordt begin november besproken en vastgesteld.


Het Voorjaarsdebat begint op maandag 24 juni 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis. Publiek is van harte welkom. U kunt het debat ook live (of achteraf) volgen via internet op www.raadzoetermeer.nl . Hier vindt u ook de agenda en stukken in het raadsinformatiesysteem iBabs. Het tweede deel van het Voorjaarsdebat zal gevoerd worden op maandag 1 juli.

-advertenties-

-goede doel-