Foto gereserveerde parkeerplekken Copyright PvdAHet is bewoners en bezoekers van het Stadshart en de PvdA-fractie in Zoetermeer opgevallen dat sommige parkeerplaatsen rondom het StadhuisForum niet meer voor bewoners of bezoekers toegankelijk zijn. Deze zijn onlangs voorzien van bordjes met kentekens en afsluitbeugels.

Ook in de avonduren en in de weekenden kunnen deze parkeerplaatsen niet door bewoners of bezoekers gebruikt worden, zo is de indruk. De PvdA heeft begrepen dat deze plaatsen voor het stadsbestuur zijn gereserveerd en vraagt zich af of dit wel de bedoeling is.

 

“Wij hebben al eerder mondelinge vragen gesteld over de drive solar-auto’s van de gemeente die permanent parkeerplekken aan de Frankrijklaan bezet houden en over de vele blauwe gemeente-auto’s en -busjes die er ook vrijwel altijd lijken te staan”, zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Toen vond het college het niet nodig om deze voertuigen ergens anders te stallen om de plaatsen weer vrij te maken voor inwoners en bezoekers. Het bleek dat het college echter wel parkeerplekken voor zichzelf had gecreëerd op het parkeerdekje bij ondernemershuis TerZake”.
De parkeerdruk in het Stadshart is hoog, voor bezoekers en voor bewoners, aldus de PvdA. ”Het onttrekken van parkeerplekken is wat ons betreft alleen in noodgevallen of uitzonderlijke situaties te billijken, bijvoorbeeld tijdelijk bij verbouwingen of evenementen. In de toekomst gaan de parkeernormen voor het Stadshart omlaag, hetgeen voor bezoekers een stimulans moet zijn om vaker met de fiets of het OV naar het stadscentrum te komen. Hetzelfde zou dan toch ook voor het stadsbestuur, inclusief raadsleden, en ambtenaren moeten gelden”, aldus Kraneveldt. “Dit in het kader van het geven van het goede voorbeeld en geen onnodige uitzonderingen maken voor jezelf”.

-advertenties-

-goede doel-