bezuinigingenDe bezuinigingen van € 12 miljoen in de Perspectiefnota zijn de komende jaren vooral nodig om de strop van € 9 miljoen op te vangen die is ontstaan doordat het Rijk de jeugdzorg naar de gemeenten heeft overgeheveld. Zoetermeer is bepaald niet de enige gemeente die daar grote financiële nadelen van ondervindt.


Hulpmiddelen Wmo

De grootste bezuinigingspost in de Perspectiefnota - namelijk ongeveer een kwart van de in totaal 12 miljoen – denkt de gemeente te kunnen halen door te besparen op hulpmiddelen aan mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan veelal om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

 

Strooizout en hondenpoepzakjes

Bij de andere voorstellen tot bezuiniging zitten:
- het niet langer verstrekken van strooizout en hondenpoepzakjes;
- het niet langer in stand houden van het Nachtnet, een routesysteem voor sociaal veilige fietsroutes;
- het sluiten van bibliotheekvestigingen aan de Nathaliegang en het Oosterheemplein;
- stoppen met financiële steun aan enkele evenementen.

 

Toegankelijkheid voor gehandicapten

Het college geeft tegelijkertijd aan voor enkele zaken extra financiële ruimte te wensen. Zo wil het college niet tornen aan in voorbereiding zijnde maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap. In dit verband wijzen B&W erop dat de gemeente aan deze maatregelen is gebonden door het sinds 2016 ook in Nederland geldende VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een handicap.

De nota zegt hierover: “De aanpak voor het verbeteren van de toegankelijkheid in de openbare ruimte zal zich focussen op de aandachtsgebieden, die worden afgestemd met de Toegankelijkheidsraad, zoals bijvoorbeeld winkelcentra, openbare gebouwen, multifunctionele accommodaties, scholen, parkeren en openbare verlichting (…). Dit gaat naar verwachting gepaard met extra kosten. De omvang hiervan is nog niet bekend”.


Verplaatsing coffeeshop Casa

Ook zullen er op andere gebieden extra kosten moeten worden gemaakt. Zo gaat de Perspectiefnota er vanuit dat de coffeeshop Casa aan de Amerikaweg daar in verband met de bouw van Gymworld niet langer kan blijven. De gemeente wil ‘Casa ondersteunen bij het vinden van een andere locatie in de stad’.

De besprekingen in de raad over de bezuinigingen zijn geagendeerd op 24 juni en 1 juli, tijdens het zogeheten Voorjaarsdebat.

-advertenties-

-goede doel-