20180620 130392Het college biedt vandaag de Perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad aan. Een tekort van 12 miljoen moet gedekt worden, maar er wordt ook vernieuwd en geïnvesteerd. Zo wordt bijvoorbeeld in het centrum geld vrij gemaakt voor de ontwikkeling van de Markt en het Centraal Park.

 

Wethouder Marc Rosier: “In het voorstel aan de raad dekken we een tekort van 12 miljoen. Met deze nota zorgen we ervoor dat de begroting op orde komt. We zorgen er ook voor dat we kunnen blijven investeren in onze stad en haar inwoners.”

 

Vernieuwen, investeren en bezuinigen

Van het tekort is 9 miljoen ontstaan bij de overdracht van de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015. Zoetermeer is toen - net als alle andere gemeenten - door het Rijk financieel gekort. Met het pakket aan maatregelen dat nu in de Perspectiefnota staat wordt vernieuwd, geïnvesteerd en bezuinigd in plaats van alleen te bezuinigen.

Kosten, uitgaven, werkzaamheden en taken zijn scherp onder de loep genomen. Bepaalde taken worden niet meer uitgevoerd en vernieuwingen zorgen op langere termijn voor besparingen of voorkomen dat de kosten verder oplopen. De gemeente blijft ook scherp kijken naar manieren om efficiënter en slimmer werken.

 

Concreet

Door gebruik te maken van innovatieve technologie kunnen besparingen gerealiseerd worden bij de uitvoering van de participatiewet. In de jeugdzorg kijkt de gemeente naar meer samenwerking tussen hulpaanbieders. Op die manier kan er efficiëntere en effectievere zorg aangeboden worden. Dit vertaalt zich in een vermindering van kosten. Ook neemt het college maatregelen die de afvalscheiding bevorderen, zodat ook daar de kosten lager worden.

Op het gebied van bezuinigingen wordt onder andere naar de interne organisatie gekeken. Daar zal de komende jaren efficiënter gewerkt gaan worden. Daarnaast wordt vanaf volgend jaar het parkeren in het centrum duurder.

 

Perspectiefnota in de raad

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2020 op 24 juni en 1 juli tijdens het Voorjaarsdebat. Aan de hand hiervan wordt een begroting opgesteld. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast inclusief alle maatregelen om te komen tot een sluitende begroting.

-advertenties-

-goede doel-