wapenvondstHet CDA Zoetermeer wil een einde maken aan illegale (vuur)wapenbezit. Raadslid David Weekenstroo vindt het niet normaal dat mensen illegaal verboden wapens bezitten. Hij wil dat er een inleveractie komt, zonder dat daar straf op volgt.

“In Rotterdam is er een geslaagde actie geweest om wapens in te laten leveren, zonder dat daar een straf op volgde wegens verboden wapenbezit. Dat willen we ook in Zoetermeer,” aldus Weekenstroo. “De afgelopen periode is Zoetermeer meermaals opgeschrikt door geweldsincidenten. We mogen er vanuit gaan dat de wapens die gebruikt zijn niet legaal verkregen waren. Laten we als stad dit ook duidelijk naar buiten uitdragen door middel van een wapeninleveractie,” aldus het raadslid.

 

Niet afwachten

Het kabinet onderzoekt op dit moment of er een landelijke inleveractie kan worden georganiseerd, waarbij wapens zonder straf kunnen worden afgestaan bij de politie. “We kunnen afwachten totdat landelijk het beleid is bepaald, maar we kunnen ook zelf al aan de slag gaan en werk maken van de veiligheid van onze inwoners,” stelt Weekenstroo. “We zien dan ook graag dat het college actie onderneemt.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-