Wethouder Marc Rosier medium lachendDiverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een licht positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. Het netto financieel resultaat komt daarmee in totaal uit op € 1,7 miljoen. Een afwijking van 0,5% op de totaal begroting van ruim € 350 miljoen.

Halverwege het jaar werd duidelijk dat Zoetermeer net als vele andere gemeenten geconfronteerd werd een aanzienlijk tekort op het budget voor jeugdhulp zorg.
Het verwachte tekort van € 8 miljoen is in het jaar 2018 vooral gedicht met tijdelijke maatregelen. Door een aantal incidentele meevallers als hogere rijksvergoeding en hogere opbrengst uit grondverkoop sluit de jaarrekening positief af.

 

Wethouder Rosier, Financiën:’’ Dat de jaarrekening uiteindelijk nog een plus laat zien is mooi, maar daarmee is het structurele tekort van 2019 nog niet opgelost. De gemeente wil structureel een positief jaarresultaat behouden én kunnen blijven werken aan de toekomst van onze stad.” Bezuinigen blijft dus nodig.

 

De raad bespreekt de jaarstukken op 3 juni 2019 in het Resultatendebat. De jaarrekening is in te zien op www.zoetermeer.nl

 

Foto: wethouder Rosier

-advertenties-

-goede doel-