verkeersveilighHet duurt te lang voordat problemen met verkeersveiligheid in woonwijken aangepakt worden. Bewoners trekken aan de bel bij de politieke partijen en zetten berichten op social media over de gevaarlijke situaties die in hun straat al jaren bestaan.


Raadslid Susanne Bout (PvdA): “Zowel bewoners van de Schapenweide (Noordhove) als de Geitenweide (Seghwaert) pleiten al jaren voor verkeersdrempels in hun straat. Het lijkt ons niet wenselijk dat bewoners jarenlang moeten touwtrekken met ambtenaren over wel of geen drempels in een straat.” De gemakkelijkste optie is volgens de bewoners het leggen van verkeersdrempels. Maar beide bewonersgroepen beschrijven het contact met de gemeente als ‘moeizaam’. De oplossingsrichtingen en ideeën die bewoners zelf aandragen worden door ambtenaren niet geaccepteerd. Bout: “Het gaat niet om twee identieke verkeersproblemen, maar het feit dat beide bewonersgroepen aangeven dat het contact met de gemeente niet gemakkelijk verloopt baart ons zorgen.”

 

Verkeersveiligheidsmarshall

D66 zou graag zien dat er een speciale verkeersveiligheidsmarshall komt die op eigen initiatief op zoek gaat naar situaties die mogelijk als verkeersonveilig ervaren worden. Ook kan zo’n marshall dan snel actie ondernemen als bewoners een onveilige plek melden.
“Afgelopen jaren hebben wij de ervaring dat de gemeente niet echt serieus situaties oppakt die door bewoners als onveilig worden gevoeld. Als de bewoners dat bij de gemeente melden dan krijgen wij de indruk dat die gevallen op de grote stapel worden gelegd, héél frustrerend,“ zo legt D66 fractielid Willem Bos uit, “wij willen dat de gemeente het proces anders aanpakt. De gemeente legt nu teveel de nadruk op plekken waar geregistreerde ongelukken gebeurd zijn, maar waarom moeten mensen eerst wachten op een ongeluk om hun gelijk te krijgen? Dat is toch te bizar voor woorden.“

 

Foto: R. Gaal, situatie Geitenweide

-advertenties-

-goede doel-