De Zoetermeerse gemeenteraad nam dinsdagavond in een extra raadsvergadering met algemene stemming een motie aan waarin wordt gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om het geweld rond de nachthoreca in de stad te beëindigen.

ROYW0417Dit plan moet uiterlijk binnen drie maanden aan de raad worden gepresenteerd, "maar eerder mag natuurlijk ook!", aldus Marijke van der Meer van Zó! Zoetermeer. De extra raadsvergadering was op de agenda gezet omdat de fracties niet langer wilden wachten met de aanpak. Iedere fractie benadrukte in zijn spreektijd dat het nu echt genoeg is, 'de maat is vol'. 

De afgelopen maanden zijn er diverse incidenten geweest rondom de nachthoreca, in het Van Tuyllpark, maar ook elders in de stad. De burgemeester besloot hierop tot (tijdelijke) sluiting van nachthoreca en liet extra camera's installeren in het Van Tuyllpark. Ook werd er extra bewaking door een particulier bedrijf ingezet in het Van Tuyllpark.

 

Tegen 'foute' horeca

De partijen waren het roerend met elkaar eens dat dergelijk geweld niet thuis hoort in Zoetermeer en hard aangepakt moet worden. Raadslid Moree (VVD): "De veiligheid van inwoners staat op het spel. Daarbij is het slecht voor het imago van onze stad. We moeten de bevoegdheid hebben om nachthoreca ook definitief te kunnen sluiten". Jordy Boerboom (GroenLinks) stelde hier tegenover dat de daders moeten worden geraakt, niet de ondernemers: "Onze inwoners moeten in onze stad kunnen uitgaan als zij dat willen". Nachthoreca die geen problemen geeft, zou niet hoeven lijden onder enkele 'foute horeca'.

 

Strijd winnen

Burgemeester Aptroot benadrukte dat de veiligheid van bewoners op nummer één staat. "Foute horeca moet dicht en nooit meer open. Maar de goede horeca willen we laten doorgaan. Dit is een puzzel, ook omdat we moeten voorkomen dat de overlast zich verplaatst en straks weer ergens anders in de stad opduikt". De burgemeester wil zijn bevoegdheden tot het uiterste inzetten voor de veiligheid in de stad. Hierbij horen ook extra camera's, bewaking en preventief fouilleren bij grotere evenementen. Daarnaast wil de burgemeester de APV aanpassen en misschien het bestemmingsplan wijzigen van het Van Tuyllpark. Er zal ook een schouw plaatsvinden in het park, waar door verschillende organisaties gekeken wordt naar de veiligheid en eventuele maatregelen. 

Burgemeester Aptroot voert regelmatig overleg met politie, collega burgemeesters en voert ook landelijk overleg over de problemen in Zoetermeer. Aptroot: "We gaan de strijd winnen, daar ben ik zeker van".

 

Foto door: Roy Wolters, explosief bij Club Magnum, november 2018

-advertenties-

-goede doel-