Zoetermeer is een creatieve broedplaats. Er zijn nieuwe initiatieven bij bedrijven, gemeente en maatschappelijke instellingen. In onze serie innovatie belichten wij de meest inspirerende. Vandaag deel 3: Crosspring, een bedrijf dat startende ondernemingen begeleidt.

Het oude Siemens-terrein aan de oostkant van Zoetermeer herbergt een bijzonder volkje. Je vindt daar ruim 40 ICT-bedrijven en een grote vestiging van de Haagse Hogeschool met maar liefst 600 leerlingen die de fijne kneepjes van het ICT-vak leren. Dit complex heet niet voor niets de Dutch Innovation Factory (DIF), omdat er veel aan vernieuwende ICT wordt gewerkt. Dat laatste geldt zeker voor Crosspring. Het is de missie van deze 3 mans onderneming om startups (beginnende bedrijven) met nieuwe ideeën verder te helpen. Maurice Bekand is de eigenaar en oprichter (in 2005). In 2013 nam hij zijn intrek in de DIF en gaf daarmee een nieuwe impuls aan het DIF door systematisch startups te gaan begeleiden.

crosspringDe staf van Crosspring bestaat naast Maurice inmiddels uit Ian den Hartog en Koen van den Burg. We spraken met Koen over hun werkwijze en ook over de impact van innovatieve ICT op de samenleving. Koen voelt zich goed thuis in de DIF-omgeving en Zoetermeer. Koen: ‘Er is een goede reden om hier te zitten. Het is echt een ICT-gebied. En het is makkelijker bewegen dan in grote steden; we zijn heel goed bereikbaar’. Hij ziet voor zich dat het DIF en het aanpalende ‘Dutch innovation park’ kunnen uitgroeien tot een spraakmakende broedplaats. Koen: "Het zou mooi zijn als we op den duur de vindingen die hier gedaan worden in Zoetermeer zelf kunnen uitproberen. Zoetermeer als een soort testgrond dus."

Flexibel, pragmatisch en informeel

Koen legt uit hoe ze werken. Hij typeert hun werkwijze als flexibel, pragmatisch en informeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop ze aan hun opdrachten komen. Er worden vaak evenementen georganiseerd waarin informeel wordt genetwerkt. Van daaruit komen bedrijven langs om over een nieuw idee te praten. En als daar muziek in zit kan een startup ontstaan. Ook kloppen regelmatig studenten van de Hogeschool met een studieopdracht bij hen aan. Als een startup is gelukt dan vraagt Crosspring 5 á 30% van de winst die er gemaakt gaat worden, afhankelijk van de mate waarin erin is geïnvesteerd.

Er wordt in alle gevallen door Crosspring van meet af aan gekeken of het nieuwe idee levensvatbaar is. Koen:  "We testen vanaf het begin of het nieuwe idee kans van slagen heeft door feedback van mogelijke gebruikers te vragen. Dat wordt weleens vergeten waardoor startups blijven steken in het uitdenken maar niet landen’. Mede in dat verband kijken ze heel goed naar de samenstelling van het startup team. Koen: "Het startteam bestaat dikwijls uit 3 personen. We zoeken daarbij naar een goede mix van kwaliteiten. Naast een ontwikkelaar dus ook een designer en een commercieel iemand. We letten we er ook op of ze onderling goed met elkaar overweg kunnen."

Bitcoins

Als er een startup wordt opgezet begeleidt de staf van Crosspring de startersgroep met behulp van een programma dat ongeveer 18 maanden duurt. Dan is het idee gerijpt en kan de groep op eigen benen verder. Maar soms hebben hun klanten alleen maar een kort(er) laatste zetje nodig omdat ze zelf het meeste voorwerk al gedaan hebben. Het omgekeerde komt eveneens voor. Een mooi voorbeeld daarvan is LiteBit. Ongeveer twee en een half jaar geleden ontstond het ruwe idee om vanuit het DIF een nieuwe handelsplaats voor bitcoins te maken. Dat begon ook met klein groepje mensen maar het groeide al snel uit zijn voegen. Inmiddels is LiteBit uitgegroeid tot een bedrijf van 40 jonge mensen (de meesten zijn begin twintig). Crosspring blijft echter middels managementadviezen wel betrokken bij de opbouw van het bedrijf.

LiteBit is een mooi voorbeeld van hoe innovatieve startups onze wereld kunnen veranderen. Koen: "Deze handelsplaats toont de toekomst van de financiële wereld. Mensen kunnen via LiteBit allerlei bitcoins inkopen. Ik voorzie dat dit soort digitale handelsplaatsen het hele bankwezen grondig zullen veranderen. Het helpt trouwens dat LiteBit een Nederlands bedrijf is want ons land staat als betrouwbaar bekend. Het is nu al een grote en internationaal gerenommeerde speler."

Internet der dingen

Volgens Koen gaat de innovatieve in de ICT ook op andere vlakken ingrijpende veranderingen veroorzaken. "Het was 5 jaar geleden nog ondenkbaar dat onze apparaten konden praten laat staan antwoorden geven op onze vragen. Overal komt software in te zitten zoals in je auto’s, je huishouden en ga zo maar door. Er komt een moment dat onze computers meer kunnen dan de mensen zelf." Koen heeft het in dit verband over 'kunstmatige intelligentie', zoals robots maar ook over het zogenaamde 'internet der dingen'. Dat laatste betekent onder andere dat in je hele huis en in allerlei spullen intelligente software zit. Die kan je bijvoorbeeld melden of de koelkast leeg raakt en wat er bijgekocht moet worden. Hij heeft een nog krasser voorbeeld: "Het zal denk ik niet lang duren of we kunnen door in de badkamerspiegel te blazen aflezen of we ziek zijn of dat worden."

Zoetermeer dé testgrond

Koen vertelt dat hij aardig zicht heeft op het startup gebeuren in Europa. "We hebben in Nederland verschillende innovatieve steden zoals Amsterdam en Eindhoven. Maar Zoetermeer komt langzamerhand ook meer in beeld. Dat komt mede omdat we potentiële startups uit het buitenland begeleiden. Dat kan omdat we daar een speciale Europese licentie voor hebben’. Kan de gemeente Zoetermeer helpen het startup gebeuren verder te laten bloeien vragen we tot slot. Koen: "Het is mooi dat de gemeente speciaal huisvesting aanbiedt voor buitenlandse startuppers uit bijvoorbeeld India die hiernaartoe komen. Maar dan verkennen die van tevoren de Zoetermeerse website waar geen Engelse versie van is. Dat is jammer en moet oplosbaar zijn." Ook benadrukt hij dat het hem een lief ding is als de gemeente zich aansluit bij de informele, flexibele werkcultuur van DIF en dus niet te veel op de regeltjes zit. Als dát lukt dan gelooft hij er wel in dat Zoetermeer dé test grond wordt van allerlei broedsels die in de DIF worden geproduceerd.

Tekst en foto: Rob Oele

-advertenties-

-goede doel-