De gemeente Zoetermeer gaat de toegang tot jeugdhulp veranderen. Vanaf januari 2018 kunnen ouders en jongeren terecht voor vrij toegankelijke en preventieve ondersteuning bij het Meerpunt inlooppunt en het Jongeren Informatie punt (JIP).

jip zoetermProfessionals kunnen terecht bij het team Jeugd en gezinshulp (JGH) van de gemeente. Als de hulpvraag groter wordt en specialistische jeugdhulp nodig is, kan men in gesprek met de huisarts, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. De medewerkers van JGH blijven verantwoordelijk voor aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en aanvragen kinderopvang op sociaal medische indicatie. Verder verzorgen zij de toegang tot jeugdhulp voor het voortgezet onderwijs en de (semi)residentiƫle jeugdhulp. En JGH coƶrdineert, voor gezinnen waarbij de veiligheid van de jeugdigen in het geding is, de hulpverlening rondom het gezin.

POH jeugd

In september zijn de gemeente en Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) gestart met een proef Praktijk Ondersteuners Huisarts Jeugd (POH Jeugd) voor een aantal huisartspraktijken in Zoetermeer. De inzet van een POH Jeugd is een beproefd instrument in o.a. de gemeente Almere en Leeuwarden om de huisarts te ondersteunen in de toeleiding naar de jeugdhulp en het vrij toegankelijke preventieve aanbod. De verwachting is dat dit leidt tot minder verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De POH Jeugd staat de huisarts bij met jeugdigen die hulp nodig hebben, geeft kortdurende behandeling op de praktijk of zorgt daar waar nodig voor doorgeleiding naar passende jeugdhulp. De inzet van POH Jeugd wordt deels vanuit het gemeentelijk budget voor jeugdhulp en deels vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd. Na de eerste positieve ervaringen met de proef gaat vanaf januari een grotere groep huisartsen samenwerken met een POH Jeugd. Het streven is dat aan het einde van 2018 alle huisartsenpraktijken in Zoetermeer een POH Jeugd hebben.

Schoolmaatschappelijk werk

Vanaf 2018 is Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, verantwoordelijk voor het schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs. De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat geven kortdurende begeleiding aan leerlingen en/of ouders, verwijst door naar het vrij toegankelijke preventieve hulpaanbod en kijkt samen met de ouders of een verwijzing naar de gespecialiseerde jeugdhulp gewenst is. Er is samen met het basisonderwijs gekeken op welke manier de schoolmaatschappelijk werker nog beter de verbinding kan zijn tussen de zorg binnen en de zorg buiten de school. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de schoolmaatschappelijk werkers meer uren tot hun beschikking krijgen en vanaf 2018 de mogelijkheid hebben om door te verwijzen naar andere vormen van jeugdhulp.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Om terugval na de inzet van (specialistische) jeugdhulp te verminderen en om specialistische zorg niet langer in te zetten dan nodig is, is Zoetermeer gestart met Doorzorg. Doorzorg is er voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar die het (specialistische)jeugdhulp traject hebben afgerond, maar waarbij nog wel behoefte is aan ondersteuning binnen het gezin. Medewerkers van de JGZ begeleiden de gezinnen zodat de gezinssituatie stabiel blijft totdat het gezin zonder professionele ondersteuning verder kan.

Meerpunt en JIP

Vanaf januari 2018 zijn het Meerpunt Inlooppunt en het JIP te vinden op de nieuwe locatie in het Forum. Het Meerpunt ondersteunt opvoeders met vragen over opvoeden en opgroeien en het JIP ondersteunt jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Ook online zijn de medewerkers van het Meerpunt en het JIP bereikbaar voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast is er een groot aanbod vrij toegankelijke en preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning waar ouders en jeugdigen gebruik van kunnen maken. Er is aanbod dat wordt uitgevoerd door professionals en er is een aanbod waarbij vrijwilligers worden ingezet.

-advertenties-

-goede doel-