De pilot afvalscheiding in en om winkelcentrum De Leyens is een succes. Daarom gaat de gemeente in 2018 ook bij de andere winkelcentra afvalscheiding in de buitenruimte wil invoeren. Het gaat daarbij om inzameling van PBD (plastic, blik, drankkartons) en restafval.

20160318 79202Het blijkt dat de plaatsing van de afvalbakken een beduidend schoner winkelcentrum oplevert waar men nog prettiger winkelt. Wethouder Rosier (openbare ruimte): “Bij het onderzoek naar het schoonste winkelcentrum liet De Leyens de grootste verbetering zien. In de overige winkelcentra willen we ook graag het zwerfvuil beperken en we hopen dat met extra plekken voor gescheiden afval te bereiken.”

Minder zwerfafval

Verbindingen tussen een school en een winkelcentrum heten ook wel ‘snoeproutes’ en hier is doorgaans veel zwerfvuil te vinden. Het Senecapad vormt de verbinding tussen het Alfrink College en winkelcentrum De Leyens. Op deze weg zijn afvalbakken bijgeplaatst en heeft op deze route geleid tot sterke vermindering van het zwerfvuil.

Toekomstbestendige afvalbakken

De afvalbakken zijn goed herkenbaar en worden geplaatst met drie gescheiden bakken. Twee bakken zijn bestemd voor PBD, en één is bestemd voor restafval. De bakken hebben aan beide kanten ingooi-openingen en de uitstraling van de afvalbak is gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Afvoeren van het afval gebeurt, aantoonbaar gescheiden, in gekleurde zakken (geel voor PBD, grijs voor rest). Voor het Stadshart en de Dorpsstraat wordt overigens een apart traject doorlopen.

 

-advertenties-

-goede doel-