Palenstein 120Alle woningen in Palenstein van het aardgas af. Om dat doel te bereiken is er woensdagmiddag 29 maart in het stadhuis een zogenoemde Green Deal ondertekend door wijkwethouder Palenstein Taco Kuiper en vertegenwoordigers van woningcorporaties De Goede Woning, Vidomes en Vestia.

De woningbouwcorporaties bezitten zo’n 70% van alle woningen in Palenstein. Met de eigenaren van particuliere woningen moeten via de Verenigingen van Eigenaren nog afspraken gemaakt worden.

“De particulieren moeten verleid worden om mee te doen,” zegt wethouder Kuiper. “Zij kunnen ondermeer advies inwinnen bij de net geopende Renovatiewinkel.” Particulieren kunnen overigens niet gedwongen worden om van het aardgas af te gaan.

Het is de hoop dat de huurders ook echt profijt krijgen van de ingrepen in hun woning. Het doel van het Nul op de Meterconcept is dat een woning evenveel of meer energie opwekt als dat hij nodig heeft voor het huis en huishouden. Palenstein wordt de eerste aardgasvrije wijk van Zoetermeer en is een voorbeeldwijk in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Eind dit jaar gaat het ombouwen van de woningen van start.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle Zoetermeerders in 2040 gebruik maken van energie die is opgewekt door duurzame energiebronnen als zonnepanelen in plaats van koken en stoken op aardgas.

 

Foto: Eén van de straten in Palenstein die duurzaam gaat worden

-advertenties-

-goede doel-