20160318 79202

Na de zomervakantie start de gemeente Zoetermeer met een proef om meer plastic, blik en drankenkartons (PBD) in te zamelen. Tijdens deze proef krijgen 550 huishoudens in De Leyens een extra minicontainer voor PBD afval.

Zij houden hun grijze container voor het restafval en de groene container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Hierdoor verandert het ophaalschema. Bewoners in het proefgebied hebben hierover bericht ontvangen.

De gemeente start deze proef om de mogelijkheid te onderzoeken om afvalscheiden te bevorderen en de kosten van afvalinzameling te verlagen. Hiertoe wordt de container voor het restafval één keer in plaats twee keer in de maand geleegd. Uit een eerdere proef in Rokkeveen met het apart ophalen van PBD aan huis bleek dat het restafval bij goed scheidingsgedrag erg weinig was en daarmee het verlagen van de ophaalfrequentie haalbaar moet zijn. Het ophalen van GFT-afval gebeurt ter voorkoming van eventuele stankoverlast wel twee keer in de maand.

Winst voor het milieu

Gescheiden ingezameld PBD afval wordt volledig gerecycled, wat een grote milieuwinst oplevert. Bovendien leveren gescheiden plastic, blik, drankenkartons, textiel, papier en glas inkomsten op voor de gemeente, wat een lage afvalstoffenheffing betekent voor inwoners van Zoetermeer als de pilot in de hele stad ingevoerd wordt. Het verbranden van restafval kost juist geld, ook omdat sinds vorig jaar een extra belasting is ingevoerd op restafval.

Makkelijker

De gemeente wil het afval in de stad beter scheiden. Vorig jaar startte een traject om samen met bewoners wensen op gebied van afval scheiden te inventariseren. Bewoners gaven aan dat ze het liefste hadden dat het scheiden van afval makkelijker werd. Deze nieuwe proef in De Leyens is daar het gevolg van. Inwoners hoeven dus niet naar een milieu-eiland om hun PBD afval weg te brengen, maar de gemeente haalt het eens per maand thuis bij hen op. Het gescheiden inzamelen van afval wordt daarmee makkelijker gemaakt voor inwoners.

Heel Zoetermeer

De proef in De Leyens duurt van september 2016 tot januari 2017. Daarna beslist de gemeente of deze methode toepasbaar is in de hele stad. De ervaringen van de bewoners in het proefgebied neemt de gemeente mee in haar besluit.

 

-advertenties-

-goede doel-