kinderboeken-kastenHet bibliotheekwerk verandert de komende jaren ingrijpend. Een belangrijke verandering is de structurele bijdrage die de bibliotheek gaat leveren aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert een nieuwe educatieve aanpak: de Bibliotheek op School. Op woensdag 21 januari worden schoolbibliotheken geopend op 2 basisscholen in de wijk Meerzicht: KBS De Regenboog en OBS Het Zwanenbos.

Meer lezen, beter in taal

De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets! Meer informatie hierover is te lezen op de website van de bibliotheek: www.bibliotheek-zoetermeer.nl.

Leesplan

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Een leesconsulent van de bibliotheek stelt samen met de leescoördinator op school een leesplan op waarmee de school gaat werken. Met het leesplan werken de scholen structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan de versterking van de leesbevordering en het vergroten van de taalontwikkeling. Voorbeelden van structurele maatregelen zijn: dagelijks 15 minuten vrij lezen, regelmatig interactief voorlezen, boekkringen, boekbesprekingen en een bibliotheekbezoek. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek, maken onderdeel uit van het leesplan.

-advertenties-

-goede doel-