Diftar 2De gemeenteraad buigt zich in oktober over het nieuwe afvalplan van het college en moet dan onder andere beslissen over de invoering van diftar. Bij diftar wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd, naast het vaste deel.

Bij invoering van het diftar systeem krijgen bewoners een extra vuilnisbak voor plastic en wordt plastic, groenafval en restafval aan huis opgehaald. Het restafval wordt dan 1 keer per 4 weken aan huis opgehaald. Bewoners kunnen korting krijgen op hun afvalstoffenheffing als ze een afvalbeurt overslaan.

De SP Zoetermeer is een meldpunt gestart om te weten te komen hoe de inwoners van Zoetermeer hierover denken. Op de website zoetermeer.sp.nl staat het meldpunt.


De SP Zoetermeer is geen voorstander van diftar. Jan Velner, voorzitter en commissielid SP: “Afval is een gezamenlijk probleem dat samen opgelost moet worden. Door te zorgen voor goede nascheiding van afval, door de verpakkingsindustrie en supermarkten te dwingen minder verpakkingen te verkopen”.


Velner is bang dat de invoering van Diftar zal leiden tot afvaldumping en vervuiling van recyclebaar afval, hij verwacht dat mensen hun restafval gaan dumpen of mengen met oud papier of groen afval, wat nog wel gratis opgehaald wordt. Velner: “Lang niet iedereen in de stad heeft dezelfde mogelijkheden om afval te besparen. Gezinsgrootte, opleidingsniveau en inkomen spelen daarbij een rol. Diftar kan werken in een gebied met veel laagbouw en sociale controle, maar niet in steden met hoogbouw.”

Bekijk hier ons eerdere artikel over de plannen van het college: Zoetermeer-haalt-uit-afval-alles-wat-erin-zit

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-