verwarming thermostaatHet Noodfonds energie-armoede staat klaar voor de start. In november stelde de raad € 2 miljoen beschikbaar voor het noodfonds dat inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties moet helpen bij de snel gestegen energieprijzen en de hiermee oplopende inflatie.

Het Noodfonds heeft voor een deel al een invulling gekregen, maar 740.000 euro is flexibel in te zetten. Wethouder Economie Jan Iedema: “Deze armslag gebruiken we om de komende maanden te kijken hoe het allemaal loopt en waar extra steun nodig is. Als het nodig is kunnen we heel gericht bij springen.”

 

Doel van het noodfonds is om daar waar rijksregelingen tekort schieten en de nood hoog is ondersteuning te bieden. Voor steun aan maatschappelijke organisaties is € 1 miljoen gereserveerd, met de Subsidieregeling Incidentele ondersteuning Energiecrisis, € 60.000 voor de uitvoeringskosten van deze subsidieregeling en € 200.000 wordt gereserveerd voor een bijdrage aan de subsidieregeling ‘Stimulering energietransitie’.

 

Steun voor Inwoners

Voor de ondersteuning van inwoners die door de gestegen energieprijzen en de inflatie niet meer rond kunnen komen werkt de gemeente samen met drie partners: Stichting urgente noden Zoetermeer (SunZ), Stichting Leergeld en de Voedselbank. Deze partners verlenen daar waar de nood het hoogst is gerichte ondersteuning aan huishoudens. De partners worden op hun beurt weer gesteund door het noodfonds. Wethouder Velzen, Armoedebestrijding: “De energie armoede onder inwoners gaat mij zeer aan het hart. Met de drie lijnen die we nu uitgezet hebben, inwoners, organisaties en bedrijven, kunnen we mensen goed helpen. We werken hierin samen met partners die al in onze stad zijn. We weten niet hoe hoog de golf gaat worden, maar bijvoorbeeld SunZ verwacht een hausse aan nieuwe aanvragen. Ik ben super trots op deze organisaties die er samen met hun vrijwilligers nu de schouders onder zetten om mensen te helpen.”
In samenwerking met InZet is ook recent het Geldpunt geopend, waar inwoners terecht kunnen met vragen over geldzaken.

 

Maatschappelijke organisaties

Van het Noodfonds energie-armoede is 1 miljoen voor de maatschappelijke organisaties in Zoetermeer op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Veel organisaties hebben aangegeven de gestegen energieprijzen niet te kunnen opvangen. Compensatieregelingen vanuit het Rijk ontbreken nog op dit moment of bieden onvoldoende soelaas. De organisaties kunnen naar verwachting vanaf februari een aanvraag doen bij het noodfonds om hun financiën rond te krijgen.

 

Bedrijven en ondernemers

Ondernemers kunnen terecht bij het ondernemersloket voor advies en coaching. Hier kunnen bedrijven advies krijgen, bijvoorbeeld ook over de regelingen die er vanuit het Rijk zijn zoals de TEK, Tegemoetkoming Energie Kosten. Ondernemers kunnen zich melden bij het ondernemersloket door te bellen met 14079.
Wethouder Iedema: “Als gemeente proberen we de financiële druk zo laag mogelijk te houden door uitstel of spreiding van betalingen, geen precario rekening in 2023. De gemeente kan ook optreden als bemiddelaar als een onderneming niet-gemeentelijk vastgoed huurt.”
Ondernemers en bedrijven kunnen een betalingsregeling treffen ten behoeve van hun gemeentelijke belastingen en onder bepaalde voorwaarden kunnen Eenmansbedrijven en VOF ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen.

 

Stimulering energietransitie

Vanuit het noodfonds komt er ook een subsidieregeling voor ‘stimulering energietransitie’, hiervoor is € 200.000 beschikbaar. Verduurzaming van bedrijfspanden levert structurele bezuinigingen op in plaats van een ‘doekje voor het bloeden’ met een incidentele energiesubsidie. In maart volgt hierover verdere informatie.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-