bord parkeerplaatsSinds september van dit jaar is er een bezoekersregeling voor parkeren in het centrumgebied. Bezoekers van inwoners in het centrum kunnen hiermee gratis parkeren. Zo’n 1.500 inwoners maken hier gebruik van.

De eerste resultaten laten zien dat bewoners op vrijdagochtend en zaterdagochtend het meest gebruik maken van de bezoekersregeling. Het is moeilijk om op basis van de korte looptijd al een evaluatie te doen. Ook geeft de coronacrisis mogelijk een vertekend beeld van het gebruik. Daarom is besloten de bezoekersregeling te verlengen tot juni 2021. Hiermee hoopt de gemeente een beter beeld te krijgen van het gebruik van het parkeren in het centrumgebied. Op basis van de resultaten wordt de verdere uitwerking bepaald.

-advertenties-

-goede doel-