rv scouting 2Scouting vereniging Ashanti krijgt ruim 13.000 euro subsidie om investeringen te doen rond het clubgebouw naast sportcentrum de Veur in Rokkeveen. De vereniging wil een investering doen in de aanleg van een sanitair gebouw en de inrichting van een vuurkuil.


De scouting vereniging heeft een stuk grond bij het clubgebouw in gebruik genomen en wil dit geschikt maken als veilige plek voor de leden om te spelen en scoutingvaardigheden te ontwikkelen. Ook verwacht Ashanti haar activiteiten uit te kunnen breiden.

-advertenties-

-goede doel-