Jakobien Groeneveld wethouderWethouder Jakobien Groeneveld duikt de komende tijd met volle overgave in het afvalbeleid. Groeneveld: “Ik lees alle rapporten en artikelen die ik kan vinden, met voor- en tegenstanders. Het nieuwe afvalbeleid dat we nu vormgeven moet echt passen bij Zoetermeer.”


Groeneveld: “Ik merk dat afval mensen sterk verdeeld. Je bent heel erg vóór bronscheiding, of juist heel erg tegen. Wij zijn als gemeente natuurlijk heel hard bezig met alles uitzoeken en narekenen en zijn dan ook eigenlijk heel blij met het ‘Diftar meldpunt’ van de SP. We willen juist graag weten wat burgers hiervan vinden! Daar kunnen we ons beleid op aanpassen.”
Zoetermeerders maken zich volgens reacties die de gemeente al ontving, vooral zorgen over drie dingen: het dumpen van afval, de extra bak in de tuin en stijging van de kosten. Groeneveld: “Iedereen is altijd bang dat ándere mensen hun afval gaan dumpen, maar er is helemaal niet uit onderzoek gebleken dat dit echt zo is. Maar ik geloof dat mensen het in principe goed willen doen.”

 

Kosten stijgen als we niets doen

Alleen bewoners met een laagbouwwoning krijgen een extra bak, voor hoogbouwwoningen wordt één van de bestaande ondergrondse afvalcontainers bij de flat omgebouwd voor plastic. Bewoners kunnen hier, zonder extra kosten, al hun plastic afval in kwijt. Over de stijgende kosten is wethouder Groeneveld duidelijk: “Als we nu niets doen, dan gaan de kosten zeker stijgen! Het Rijk stuurt de gemeenten ook in de richting van aan de bron het afval scheiden met de afvalstoffenbelasting. Deze belasting betalen gemeenten voor het (rest)afval dat verbrand moet worden en deze heffing gaat binnenkort flink stijgen.”

 

Begin oktober naar raad

Begin oktober wordt het nieuwe afvalbeleid in de gemeenteraad besproken, dan moet het onderzoek afgerond zijn en komt het college met een plan voor afvalbeleid in de stad.
Groeneveld: “We onderzoeken ook nog de optie of nascheiding toch niet goedkoper is. Maar we verwachten dat mensen dan weer alles bij elkaar gaan gooien en er veel meer restafval komt dat verbrand moet worden. Bovendien zijn er niet genoeg fabrieken in Nederland die nascheiding kunnen uitvoeren.”

-advertenties-

-goede doel-