20200626 19141Op de plaats waar de vroegere openluchtbaden van het ‘Keerpunt’ waren, test Sweet Lake Wellness, de nieuwe eigenaar, nu de nieuw aangelegde baden. Er wordt nog volop gebouwd aan de zwembaden buiten, maar enkele baden worden nu al vol water gezet.


Er is nog geen nieuws naar buiten gebracht over openstelling van de baden deze zomer, maar de eigenaar van Sweet Lake Wellness heeft vorig jaar, november 2019, aan de gemeente Zoetermeer toegezegd op de eerste dag van de zomervakantie, 18 juli 2020, het buitenbad weer te openen voor publiek.

 20200626 19143 20200626 19144 
 20200626 19147  20200626 19149


Bij de verkoop van het zwembad door de gemeente, in 2014, werd vastgelegd in de erfpachtovereenkomst dat elk jaar het buitenbad voor een periode van 8 weken opengesteld zou moeten worden. Als Sweet Lake Wellness zich niet zou houden aan deze afspraak, zal de gemeente weer naar de rechter gaan om openstelling af te dwingen.

Het afgelopen jaar zijn het oude binnenzwembad en de buitenbaden afgebroken. De laatste maanden is een start gemaakt met de herbouw van de buitenbaden, volgens een ontwerp door Ruimtemakers Architecten.

sweetlake wellness ruimtemakers

Lees ook: Buitenbad-Keerpunt-moet-open-in-zomer-2020

Foto: ontwerp Sweet Lake Wellness, Ruimtemakers Architecten

-advertenties-

-goede doel-