20200211 16357

Wethouder Marleen Damen, Leiden, en Jakobien Groeneveld, Zoetermeer

Wethouder Jakobien Groeneveld, Armoedebeleid en Jeugd, maakte dinsdagavond 11 februari de deelname aan de Alliantie Kinderarmoede van Zoetermeer officieel. Zij zette, samen met wethouder Marleen Damen uit Leiden, haar handtekening onder de landelijke Alliantie Kinderarmoede.

 20200211 16354 20200211 16369 

In het Stadstheater kwamen dinsdag 11 februari vele organisaties uit regio Haaglanden en Holland Rijnland bijeen om samen in gesprek te gaan over kinderarmoede en de aanpak hiervan. Ook het de aanwezige deelnemers in de zaal werden volop betrokken bij het programma en gevraagd naar hun mening en ervaring. Ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord en vertelden de aanwezigen dat armoede in de jeugdjaren een heel grote invloed heeft op het verdere leven. “Armoede draag je je hele leven mee. Het gaat vaak niet eens om het geld, maar om de onrust thuis, het gevoel hebben er niet bij te horen en niet mee te kunnen doen. Ook als volwassene heb je daar jaren later nog steeds last van.”


Wethouder Jakobien Groeneveld was zelf niet helemaal fit, maar wilde de avond niet aan zich voorbij laten gaan. “Ik vind dit ongelooflijk belangrijk. In Zoetermeer leeft 1 op de 7 kinderen in armoede, daar moeten we iets aan doen en daar gáán we ook iets aan doen!” De gemeente Zoetermeer start binnenkort met een pilot waarbij kinderen op school een ontbijtje kunnen krijgen. “Elke dag gaan kinderen zonder ontbijt naar school, deze kinderen kunnen zich daardoor minder goed concentreren. De oplossing is eigenlijk heel simpel: smeer een boterham extra en zorg dat alle kinderen met een volle buik aan de les beginnen!”

 20200211 16325  20200211 16328

 

Voorafgaand aan het programma in de grote zaal werd er al volop genetwerkt door de organisaties tijdens de netwerkmarkt in de foyer. Het thema van de avond was huisvesting, een goed en veilig dak boven je hoofd is een eerste start in de bestrijding van armoede. Partners werken in de Alliantie Kinderarmoede samen om vóór 2030 twee grote doelen te bereiken: Kinderen zijn niet meer de dupe van armoede en er zijn geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.

-advertenties-

-goede doel-