westpuntDe vrijwilligers van de Natuurtuin laten zich door de verwoestende brand die in de nacht van 30 op 31 december 2019 het informatiepunt ’t Westpunt bij de Natuurtuin in het Westerpark volledig in de as legde niet uit het veld slaan. Zij onderzoeken hoe ’t Westpunt zo snel mogelijk herbouwd wordt.


westpunt2De brand is zeer waarschijnlijk door brandstichting ontstaan, maar het onderzoek hiernaar loopt nog. Deze week wordt in overleg met de gemeente door Habo GWW tijdelijk een werkkeet en WC geplaatst voor de vrijwilligers en de medewerkers van de aannemer. Als het terrein wordt vrijgegeven komt er waarschijnlijk tijdelijk een portacabin met de benodigde aansluitingen voor water, energie en sanitair.


Verzekerd bij gemeente

Het afgebrande gebouwtje is verzekerd via de gemeente Zoetermeer. Ep Booneman, voorzitter Vrienden van de Natuurtuin: “Binnen korte termijn hopen we te vernemen wat dit voor de vervanging betekent. We kunnen dan samen met de gemeente en de andere gebruikers concrete plannen maken en hopelijk snel starten met het opbouwen van een nieuw duurzaam onderkomen. Van enkele ondernemers ontvingen we de afgelopen week al concrete toezeggingen voor hulp bij de bouw van een nieuw Westpunt. Daar zijn wij enorm dankbaar voor.”
Zodra de kosten van herbouw duidelijk worden, zal de stichting een aparte fondsenwervingsactie opzetten

 

Maandelijkse rondleiding

Ondertussen gaat het werk gewoon door in de Natuurtuin. De onderhoudsvrijwilligers besteden op het ogenblik veel aandacht aan het groot onderhoud van de griend en aannemersbedrijf Glijnis vervangt een paar inmiddels versleten bruggetjes in de tuin. En op zondag, 26 januari vindt om 14.00 uur de maandelijkse rondleiding plaats. Verzamelen bij de picknicktafel tegenover de plek waar het oude Westpunt stond.

-advertenties-

-goede doel-