20200110 15845Klanten van de uitgebrande opslag Shurgard vragen zich af of een sprinklerinstallatie verschil had kunnen maken bij de brand op Nieuwjaarsdag. Shurgard stelt in een reactie dat een sprinkler installatie niet in het pand aanwezig was omdat dit niet verplicht is volgens de Nederlandse wet.


De opslagplaats was volledig conform de strenge nationale brand- en veiligheidsvoorschriften uitgerust met brandveiligheidssystemen zoals, onder andere, videomonitoring, brandalarmen, nooduitgangen en brandblussers.
De oorzaak van de brand is nog steeds niet duidelijk. Inmiddels is wel het grondonderzoek afgerond, maar wordt nog verder onderzoek gedaan naar de oorzaak.
Het gebouw bevatte hechtgebonden asbest, die door de verwoestende brand en de instorting van het gebouw vrijgekomen is. Hierdoor is asbestvervuiling over het hele terrein ontstaan. Mathieu Knipping, Manager Shurgard: “Studies uit 2015 hadden aangetoond dat de aanwezigheid van asbest in het gebouw voor de brand geen enkel risico vormde voor de gebruikers van het gebouw en omwonenden.”


Shurgard zal zelf, in opdracht van de gemeente Zoetermeer en de omgevingsdienst Haaglanden, de locatie veilig maken door het vervuilde puin zo snel als mogelijk op een gecontroleerde manier weg te ruimen. Dit zal gebeuren via een gespecialiseerde firma. In samenspraak met de lokale overheden en de veiligheidsdiensten, is besloten dat de locatie tijdens dit opruimingsproces niet opengesteld zal worden.


Schade verhalen op verzekering

Shurgard probeert zijn klanten zoveel mogelijk bij te staan om de ontstane schade vergoed te krijgen van de verzekering. De bezittingen van de klanten van Shurgard worden verzekerd voor de waarde die de klant zelf heeft aangegeven. “Klanten zijn verplicht zelf aan te geven voor welke waarde ze hun goederen wensen te verzekeren. Onze verzekeringspolissen zijn erg flexibel, waardoor klanten op elk moment kunnen kiezen om de verzekerde waarde van hun goederen aan te passen, als ze goederen toevoegen of verwijderen uit hun unit. Na deze brand zullen klanten een vergoeding bij hun verzekering kunnen vragen voor de effectief verzekerde waarde van hun goederen”, licht Mathieu Knipping toe.


Om het indienen van schadeclaims te vergemakkelijken voor klanten, heeft Shurgard in dit geval, in overleg met de verzekeringsmaatschappijen, een vereenvoudigde aangifte mogelijk gemaakt door middel van een specifiek formulier. Dit formulier is sinds 9 januari beschikbaar voor klanten (minder dan €5.000 aan verzekerde waarde). Gedupeerden krijgen een verlengde termijn van 90 dagen om een schadeclaim in te dienen na overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij. De normale termijn is 7 dagen, maar na overleg tussen Shurgard en zijn verzekeringsmaatschappij is beslist deze termijn bij uitzondering te verlengen.

-advertenties-

-goede doel-