MW 2020 01 04 Wilgen start seizoen3De Knotgroep Meer en Woud uit Zoetermeer is een actieve knotgroep in Zoetermeer en de grootste in Zuid-Holland. De knotgroep onderhoudt kleine landschapselementen zoals wilgen en bosjes bij boeren of particulieren.


Het hout dat bruikbaar is wordt verkocht om gereedschappen en kleding te kopen voor de vrijwilligers. De Knotgroep bestaat uit rond de vijftig vrijwilligers die dit geheel vrijwillig en kosteloos doen. Elke zaterdag neemt de groep een project onder handen, op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar togen zij naar de Prismalaan, net buiten het Van Tuyllpark om daar de bomen onder handen te nemen. Onder een lekker zonnetje en wat wind werden alle aanwezige bomen geknot.
Een eenmaal geknotte boom moet periodiek worden teruggezet, anders groeit hij te ver door, wordt topzwaar en waait om of scheurt uit. Boeren hebben soms niet de tijd om zelf voor het onderhoud te zorgen. Steeds vaker worden boerderijen ook verkocht aan mensen uit de stad die niet tot het onderhoud in staat zijn. In die gevallen springt Knotgroep Meer en Woud in om deze karakteristieke landschapselementen te onderhouden.

MW 2020 01 04 Wilgen start seizoen6  MW 2020 01 04 Wilgen start seizoen8 

Wie eens wil meedoen op een zaterdag kan contact opnemen met de knotgroep of de website bezoeken: https://www.knotgroepmeerenwoud.nl

-advertenties-

-goede doel-