De Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiescampagne in het teken van voedselzekerheid. Ook de Nicolaasparochie in Zoetermeer zal in de Advent een inzameling houden voor het goede doel.

dp nicolaaskerk 1De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is hierbij een belangrijke schakel. De Adventsactie wil daar iets aan doen en steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee wilt de Adventsactie de vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Ondervoeding

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnen krijgen lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdsgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede terecht komen.

Wat doet Adventsactie?

De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in DR Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische en verkooptechnieken. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken vanwege de aanhoudende droogte en op de Westbank helpt Adventsactie boerengezinnen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. Op de website www.adventsmarkt.nl leest u meer over de projecten die door de Adventsactie worden ondersteund en hoe u een donatie kunt doen.

-advertenties-

-goede doel-