3mp station driemanspolder 1Als onderdeel van het ontwikkelen van De Entree, de nieuwe stadswijk van Zoetermeer, krijgt ook station Zoetermeer een flinke upgrade. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de upgrade van het station en de gemeente praat met met het Rijk en de Metropoolregio over een bijdrage in de kosten.


De nieuwe wijk De Entree moet vanaf de start goed aansluiten op het openbaar vervoer. De haalbaarheidsstudie gaat uit van het verplaatsen van busstation Centrum-West naar station Zoetermeer, het plaatsen van aantrekkelijke fietsvoorzieningen en een upgrade van het station zelf, waardoor de capaciteit verhoogd wordt. Het noordelijke toegangsgebouw, aan de Boerhaavelaan zal ook verbeterd worden.


Rond het bestaande poortgebouw aan de Boerhaavelaan zal een zogenaamd plintgebouw komen, met een overdekte entreehal naar het station en een fietsenstalling. Het dak van het plintgebouw fungeert als een verhoogd maaiveld met daarop een fiets- en wandelroute die aansluiten op de Mandelabrug en de (aangepaste) Afrikaweg als stadsstraat die in de ontwikkeling van Entree wordt gerealiseerd. De kosten voor deze ontwikkelingen worden ingeschat op ruim 10 miljoen euro. De gemeente acht de kans reëel dat het het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den haag substantieel kunnen bijdragen aan de investeringen voor de upgrade van station Zoetermeer.

-advertenties-

-goede doel-