Experimenteerhuis 4Eerstejaars studenten Sociaal werker van mboRijnland hebben online een onderzoeksrapport over ‘zorgtechnologie en senioren’ overhandigd aan Vivianne Helderman van de gemeente Zoetermeer. Het onderzoek van de studenten richtte zich op de behoefte en het gebruik van zorgtechnologie bij senioren.

Dit onderzoek is onderdeel van een uniek samenwerkingsproject waarbij de gemeente samen met de Haagse Hogeschool, mboRijnland en de Centra voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg en Smart Technology een mobiele woonkamer inrichten. Dit Experimenteerhuis is een ontmoetingsplek waar (jong)senioren, studenten en zorgmedewerkers kunnen praten over de zorgtechnologie en voorzieningen die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig en gezond te wonen en te reizen.

Belangrijke hoofdconclusie van het project is dat veel ouderen terughoudend zijn als het gaat om technologie. Student Timo: “Ze zijn vaak bang, omdat ze niet weten wat ze ermee moeten doen. Hierdoor zijn ze totaal niet geïnteresseerd in technologie.” Adam laat weten dat een groot deel van de ouderen met eenzaamheid heeft te maken. Daarnaast heeft hij nog een aandachtspunt: “Veel ouderen die wij hebben gesproken, zien zichzelf zo niet. Je moet dus goed nadenken hoe je hen aanspreekt. Een andere insteek werkt dan beter, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze er helemaal niet uit zien als een oudere.” Vivianne Helderman laat weten erg blij te zijn met de onderzoeksverslagen. “Als gemeente zijn wij altijd op zoek naar manieren hoe we onze inwoners moeten bereiken. Jullie conclusies met betrekking tot ouderen en technologie zijn voor ons heel waardevol. Hier kunnen we mee verder.”

 

Experimenteerhuis 5Experimenteerhuis

Deze mobiele woonkamer, die op het terrein van de Dutch Innovation Factory staat, is ingericht als een 'huiskamer'. De ambitie van het project is om het zogenoemde experimenteerhuis te verplaatsen naar verschillende wijken in Zoetermeer, waar ouderen de huiskamer kunnen bezoeken, kennis kunnen maken met zorginnovatietechnologie en in gesprek kunnen gaan over hoe ze regie over hun leven kunnen houden. Het is de bedoeling dat de mobiele woonkamer in maart 2021 gereed is.

 

Vervolgonderzoek

Studenten Medewerker Maatschappelijke zorg van mboRijnland én Social Work van de Haagse Hogeschool starten in november met een vervolgonderzoek. Tegelijkertijd ontwikkelen studenten Technicus Engineering van mboRijnland prototypes spraak gestuurde technologie, die vanaf april 2021 in het Experimenteerhuis te ervaren zal zijn. Studenten ICT van mboRijnland ontwikkelen parallel daaraan een website voor de jongsenioren in Zoetermeer.

-advertenties-

-goede doel-