20201114 Natuurtuin 009Oplettende wandelaars zal het al zijn opgevallen. De kantelbare informatieborden die de wandelroute in de Natuurtuin markeren, zijn sinds half oktober ingrijpend gerenoveerd. De opgefriste borden geven nu weer actuele informatie over de tuin.

Vervanging van de borden was nodig omdat in de loop van de tijd sommige teksten verouderd geraakt waren, foto’s kwamen niet meer overeen met de werkelijkheid, het routekaartje op de borden klopte ook niet meer en de meeste houten palen waren verrot. Daarnaast was tijdens de eerste ‘Coronagolf’ een aantal borden ernstig beschadigd geraakt door vandalisme.

Zo zijn de borden die nog op houten palen stonden, nu van duurzame kunststofpalen voorzien. Teksten zijn zo nodig aangepast, foto’s en kaartjes vernieuwd. Hierdoor zien de panelen er veel frisser uit. Recente veranderingen in Natuurtuin zoals de aanleg van het insectenveld en de aanleg van een gebiedje met stinsenplanten waren ook aanleiding voor vervanging van enkele panelen.

De borden konden vervangen worden dankzij bijdragen van Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds en de inzet van de vrijwilligers van de Natuurtuin. Deze vrijwilligers zorgden niet alleen voor de plaatsing van de nieuwe borden, maar ook voor de aanpassing van de teksten, foto’s en alle andere werkzaamheden. De gemeente heeft inmiddels toegezegd het algemene informatiebord dat buiten de Natuurtuin staat eveneens aan te passen. Dit omdat ook de daarop vermelde informatie inmiddels ook verouderd is.

Voor individuele bezoekers is de Natuurtuin nog open tot 15 december. Dan gaat het bruggetje bij de ingang voor een maand omhoog voor de jaarlijkse wintersluiting van de Natuurtuin.

-advertenties-

-goede doel-