Het college heeft onderzocht hoe de coronacrisis invloed heeft gehad op schoolgaande kinderen. De gemeenteraad had in juni om zo’n onderzoek gevraagd om te weten te komen of er kinderen in de problemen zijn gekomen door de crisis.

corona emoji mondkapjeAlle scholen in Zoetermeer hebben hun uiterste best gedaan om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven tijdens de lockdown en in de gaten te houden of bepaalde (kwetsbare) kinderen extra aandacht nodig zouden hebben. Volgens het onderzoek zijn er in Zoetermeer geen ‘kinderen uit beeld’ geraakt, kinderen waar de scholen veel zorgen over hadden, werden gedurende de lockdown op school opgevangen.


Scholen gaven wel aan dat de lockdown voor ouders met een kind met een beperking of ondersteuningsvraag een grote belasting geweest is. De reguliere ondersteuning van bijvoorbeeld Jeugdzorg viel vaak weg, waardoor de ouders er grotendeels alleen voor stonden. De schoolbesturen zouden graag zien dat de gemeente ervoor zorgt dat de jeugdzorg beschikbaar blijft tijdens een eventuele 2de lockdown.


Ook merken de scholen dat problemen in gezinnen (ruzie, geweld, mishandeling, misbruik) vaker voorkomt door de corona crisis. Meer ouders dan voorheen verliezen hun baan en krijgen te maken met ‘armoede door corona’. Het college laat weten dat Stichting Leergeld kinderen uit gezinnen met lage inkomens ondersteunt, zodat zij toch mee kunnen doen op school, op cultureel vlak of op het gebied van sport.

-advertenties-

-goede doel-