Bij de berekeningen voor de parkeerregeling voor bezoekers van mensen die in de binnenstad wonen, wordt fout op fout gestapeld. Het is hierdoor voor veel bewoners nog steeds onduidelijk waar zij aan toe zijn en wanneer de regeling ingaat.

bord parkeerplaatsIn de Zoetermeerse binnenstad moet je betaald parkeren, sinds januari dit jaar zijn de prijzen voor parkeren verhoogd en moet er ook ’s avonds worden betaald voor het parkeren. Bewoners van de binnenstad zouden hiervoor gecompenseerd worden met gratis parkeren voor hun bezoekers.

Bij de berekening van het aantal rechthebbende woonadressen is gebleken dat er veel meer huishoudens in de binnenstad recht hebben op een bezoekersregeling dan waar de gemeente in eerste instantie van
uitging. Dit komt door een fout in de berekening, er werd uitgegaan van 942 woningen in plaats van 3113 woningen. Ook werd de bewoners van het centrum gebied verteld dat zij van september tot en met december recht hadden op 75 uur gratis parkeren voor bezoekers, wat achteraf bijgesteld moet worden naar 67 uur.

Doordat meer inwoners in aanmerking komen voor de bezoekersregeling dan in eerste instantie berekend werd, vallen de kosten van de regeling ook hoger uit. Indien alle huishoudens gebruik maken van deze regeling, betekent dit een overschrijding van € 115.000,- op het gestelde budget door de raad. Het college verwacht dat niet alle huishoudens van de regeling gebruik zullen maken en inventariseert in 2020 hoeveel behoefte er is aan de regeling.


Om binnen het budget van de bezoekersregeling te blijven stelt het college een aantal opties voor. Zo kan het tarief voor parkeren verhoogd worden om binnen het budget te blijven of kan de bezoekersregeling gewijzigd worden van gratis naar een gereduceerd tarief voor de
bezoekersuren.

Ook de Zoetermeerse politieke partijen zijn niet blij met de onduidelijkheid rond de bezoekersregeling en stelden hierover vragen aan het college. Roel van der Vlies, raadslid voor Zó! Zoetermeer: “Wij vinden het echt schandalig hoe met het invoeren van die bezoekersregeling wordt omgegaan.De regeling werd steeds uitgesteld en nu is er een brief gekomen met de mededeling dat ‘belangrijke formele besluiten op dit moment nog niet zijn afgerond’. Het is onbekend wanneer de bezoekersparkeerregeling kan ingaan.”

 

Update 10 september

Sinds woensdag 9 september is het voor bewoners van het centrum mogelijk om voor hun bezoekers gratis bezoekersparkeren aan te vragen. De bewoners kunnen dit regelen op de parkeerwebsite van de gemeente, waar zij kunnen inloggen met DigiD: zoetermeer.parkeer.nl/nl

-advertenties-

-goede doel-