administratieSoms ondervinden ouderen die nog zelfstandig wonen problemen met het op orde houden van hun administratie. Bijvoorbeeld doordat ze alleen zijn komen te staan, een beperking hebben, ‘ambtelijke’ taal niet goed begrijpen en/of moeite hebben met de computer.

In dit soort gevallen, als er ook geen hulp van familie of vrienden ingeroepen kan worden, biedt de administratieve ondersteuning van Palet Welzijn uitkomst. Vaker dan gedacht komt het voor dat de brieven en mails zich letterlijk opstapelen en de administratie steeds chaotischer en onbegrijpelijker wordt. Zeker in het digitale tijdperk waarin we leven en waar veel ouderen moeite mee hebben. Hierdoor kunnen zij veel stress ervaren, onnodig veel zorgen hebben en uiteindelijk zelfs in (financiële) problemen komen.

 

Grip op administratie

De Administratieve dienstverlening ouderen (Ado) van Palet Welzijn helpt om orde en overzicht te krijgen en ervoor te zorgen dat ouderen weer grip krijgen en houden op hun financiën. Zo helpen de administratief ondersteuners onder andere met het ordenen van post, nota’s declareren, aanvragen van toeslagen en het verduidelijken van formulieren. De cliënt houdt hierbij altijd zelf de regie.
Er zijn geen kosten verbonden aan de Administratieve dienstverlening ouderen van Palet Welzijn, die overigens niet bedoeld is voor schuldenproblematiek.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de cliëntondersteuner (ouderenadviseur) in uw wijk in Zoetermeer. Contactgegevens vindt u op www.paletwelzijn.nl
U kunt ook altijd contact opnemen met Palet Welzijn, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur op het telefoonnummer: 0800 9359456 (gratis).

-advertenties-

-goede doel-