20180929-133397Na de motie en oproep van de Zoetermeerse gemeenteraad om samen actie te voeren voor genoeg geld van het Rijk, roept nu ook het college andere gemeenten op om alle lopende gesprekken tussen het Rijk en de VNG te staken. Er komt al steun voor de actie uit andere gemeenten.

Wethouder Groeneveld: “Er wordt enorm op gereageerd en de actie loopt echt al heel goed. De actie is een initiatief van de raad, maar het college sluit zich hier ook bij aan. De hele zomer gaan we nadenken over acties en inmiddels komen er uit het hele land gemeenteraden die zich willen aansluiten.”

 

Teleurstellende uitkomst

In de Tweede Kamer is op donderdag 2 juli gesproken over de onhoudbare financiële situatie van gemeenten. “De uitkomst was teleurstellend. Het kabinet toont enig begrip, maar blijft tegelijkertijd volharden in verdere onderzoeken, verwijzingen naar het volgend kabinet en administratieve aanpassingen van het begrotingssysteem. Het kabinet biedt geen enkel concreet uitzicht om dit jaar al een financiële bijdrage te willen leveren. Dat is onacceptabel.” aldus de Zoetermeerse wethouder Marc Rosier (Financiën).

 

Voorbereiden scenario’s

De gemeenten vragen nu middels een brief aan de VNG om het scenario voor te bereiden dat alle lopende gesprekken tussen gemeenten en het Rijk worden gestopt tot er goede afspraken komen rond de financiën en sturingsmechanismen binnen het sociaal domein. Zij willen ook het scenario voorbereiden dat gemeenten een deel van de nieuwe taken teruggeven aan het Rijk of niet uitvoeren. Deze scenario’s zouden uit de kast gepakt moeten worden als uiterlijk met Prinsjesdag duidelijk wordt dat het kabinet blijft weigeren om gemeenten financieel te ondersteunen.

 

Ongekende acties

Wethouder Rosier: “Wij realiseren ons dat dit zeer vergaande acties zijn, misschien wel ongekend binnen de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen. Maar er moet dit jaar wat gebeuren. Want het water staat de gemeenten aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar.”

Foto: wethouder Jakobien Groeneveld

-advertenties-

-goede doel-