house 2368389 1920Naast krapte in alle segmenten van de woningmarkt blijven de wachtlijsten en wachttijd voor sociale huurwoningen oplopen. De wachttijd voor sociale huur is in 2019 opgelopen naar 57 maanden, in 2015 was dit nog 40 maanden.

In de regio Haaglanden waren in 2019 maar liefst 64.807 mensen op zoek naar een sociale huurwoning, hiervan vonden 8.159 zoekenden ook daadwerkelijk een nieuwe woning. Hiervan werden 1.032 woningen verhuurd in Zoetermeer. Ook de zoekduur is toegenomen, dit is de verstreken tijd vanaf de eerste reactie op een sociale huurwoning. In de periode 2015-2019 is te zien dat de gemiddelde zoekduur toeneemt met 14,9 maanden. Een gemiddelde huurder zoekt nu 28,3 maanden naar zijn nieuwe woning.


Het totaal aantal sociale huurwoningen is in de periode 2015-2019 afgenomen, onder andere door de herstructurering in Palenstein. Daarnaast verlaten steeds minder huurders de sociale huurwoning, waardoor het aanbod minder wordt. In Zoetermeer ligt het aandeel ‘eigen’ inwoners in het aantal verhuringen in 2019 op ruim 75%. De instroom van huishoudens van buiten de gemeente is daarmee naar verhouding beperkt. De afgelopen jaren zijn de wachttijd en de zoekduur in Zoetermeer gestegen, maar sinds 2018 zijn de wachttijd en de zoekduur wel korter dan elders in de regio Haaglanden.

 

-advertenties-

-goede doel-