raadszaal 3De gemeenteraad is afgelopen maandag, 8 juni, voor het eerst weer fysiek bij elkaar geweest tijdens een commissievergadering. De eerste reacties op de proef waren positief, aldus de griffie. Na evaluatie wordt bekeken of volgende raadsvergaderingen ook in de raadszaal kunnen plaatsvinden.

Na de afgelopen weken steeds online te hebben vergaderd, was het een verademing voor de raadsleden om elkaar weer in levende lijve te kunnen zien. Natuurlijk werden wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zo waren er zo min mogelijk mensen aanwezig tijdens de vergadering. Van elke fractie was alleen plaats voor de woordvoerders, de overige commissieleden moesten de vergadering online volgen. De wethouders waren wel aanwezig, maar niet allemaal tegelijkertijd. Zij zaten in een ander deel van het Stadhuis-Forum en konden de raadszaal om de beurt in om vragen te beantwoorden.


Sandra Stuurman, griffie: “Het was natuurlijk fijn dat de mogelijkheid er is om in deze crisis online te vergaderen, maar elkaar echt fysiek in vergadering treffen en spreken heeft ook voordelen. Interrumperen en stemmen gaat veel makkelijker als iedereen fysiek aanwezig is, daarbij zijn in een gesprek ook nonverbale signalen heel belangrijk en die komen online veel minder goed over.”

 

'Fijn om elkaar weer in levende lijve te zien'

Wethouders Margreet van Driel en Robin Paalvast waren positief over de vergadering. Paalvast: "Het is fijn om elkaar weer in levende lijve te zien. Het debat in de raad is een belangrijk onderdeel van de politiek en online is dit toch vooral eerder een monoloog dan een echte discussie." Margreet van Driel voegt toe dat zij een aantal belangrijke dossiers digitaal moest afhandelen door de coronacrisis en hierbij echt de interactie, feedback en discussie miste. "De uitwisseling van gedachten is gewoon makkelijker als je elkaar live ziet. Digitaal afhandelen is gewoon lastig. Ik vond het live vergaderen heerlijk!"

Mocht de evaluatie van deze proef positief verlopen dan zal ook de tweede raadsvergadering rondom het voorjaarsdebat op 29 juni 2020 in fysieke vorm plaatsvinden. Paalvast: "Het wordt wel lastiger om met de hele raad bij de vergadering te zijn, dat zijn natuurlijk veel meer mensen dan alleen een commissievergadering. Met een volle bak aan raadsleden wordt dat nog best spannend."

-advertenties-

-goede doel-