20200318 175804In een extra raadsvergadering is dinsdagavond gesproken over mogelijkheden om de Zoetermeerse horeca meer ruimte te geven. “De horeca heeft het zwaar op dit moment”, gaf ook burgemeester Lokker toe, “maar we moeten koste wat kost voorkomen dat we in een tweede lockdown belanden”.


Een voorstel van de LHN was om horeca toe te staan om terrassen in Zoetermeerse parken en andere geschikte locaties te realiseren. Burgemeester Lokker: “Het gaat nu beter, de maatschappij komt stapje voor stapje weer op gang. Maar nog steeds is de noodverordening en GRIP 4 van kracht en moeten we allereerst rekening houden met de maatregelen van de overheid”.
De burgemeester wil voorzichtig blijven met extra verruiming van de maatregelen. “Nog steeds is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Met terrassen in parken stimuleer je dat daar meer mensen naar toe komen.”

 

Sluiting Stadshart

De sluiting van het Stadshart door de grote drukte afgelopen zaterdag riep ook veel vragen op bij de raadsleden. Sommige raadsleden vonden de inzet van de politie te groot, dit zou juist weer paniek en angst veroorzaken. Burgemeester lokker verklaarde dat het Stadshart op zich niet afgesloten werd, maar dat de parkeergarages gedurende twee uur gesloten werden voor nieuwe bezoekers. Toen het aantal bezoekers afnam, werden ook de garages weer opengesteld.
Het college heeft wel voorgesteld om rond Pinksteren extra ruime openingstijden van de winkels in te stellen, om zo meer spreiding van de bezoekers mogelijk te maken. Er is besloten dat de winkels op 1e Pinksterdag van 06:00 tot 22:00 uur open mogen zijn.

 

Meer aandacht voor blinden

Marijke van der Meer vroeg aandacht voor de situatie van mensen met een beperking. Vooral blinde en slechtziende mensen worden nu beperkt in hun bewegingsvrijheid omdat veel maatregelen, zoals lijnen op de grond en stickers, visueel zijn. Het college beloofde hier meer aandacht aan te besteden.

-advertenties-

-goede doel-