Fietsexa 2Al meer dan 25 jaar vinden in Zoetermeer jaarlijks eind mei de Praktische Verkeersexamens voor de groepen 7 van het basisonderwijs plaats. Deze fietsexamens worden voorbereid en begeleid door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Vanwege de coronacrisis worden de praktijkexamens op dit moment afgelast.

Dit jaar zouden de fietsexamens starten op maandag 25 mei. In verband met de coronacrisis en de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers heeft Veilig Verkeer Nederland echter besloten zich terug te trekken. Onder andere het handhaven van de 1,5 meter afstand maakt het begeleiden van de examens een uitdaging.

Bekeken wordt of het fietsexamen voor deze groep leerlingen op een later tijdstip kan worden ingehaald (eventueel volgend schooljaar) of dat het definitief niet doorgaat. Eén en ander is afhankelijk van het verloop van de maatregelen rondom de coronacrisis. Gemeente Zoetermeer heeft in ieder geval meer tijd nodig om een alternatieve opzet te regelen. Wethouder Marc Rosier: "We gaan hard ons best doen om ook voor deze groep te zorgen dat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. We kijken naar opties vóór de zomervakantie of erná, dat is nog even afhankelijk van het overleg."

Het Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Zoetermeer in samenwerking met OnderwijsAdvies en wordt gefinancierd door de gemeente. Het examen is geen formele verplichting, maar in Zoetermeer doen veel scholen mee aan het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF. Vorig jaar legden ruim 1400 leerlingen het examen af; een mooie afsluiting van het educatieprogramma.

Foto: verkeersexamen in mei 2019

-advertenties-

-goede doel-